NASZĄ KANCELARIĘ TWORZĄ

RADCA PRAWNY ARTUR SOŚNIAK

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Łodzi, zdając egzamin zawodowy z wyróżnieniem, a w konsekwencji uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych łódzkich kancelariach, obsługując podmioty gospodarcze.

Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest:

  • prawo cywilne, w szczególności zagadnienia związane z prawem procesowym,

  • prawo gospodarcze i handlowe, z uwzględnieniem organizacji procesu compliance dla spółek,

  • prawo pracy w aspekcie ochrony uprawnień pracodawców,

  • prawo bankowe w zakresie regulacji prawnych mechanizmów wewnętrznych i zewnętrznych rynków finansowych.

RADCA PRAWNY AGNIESZKA BACZYŃSKA

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studiów podyplomowych w zakresie Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi, uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała kierując Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w jednostce samorządu terytorialnego, a także w sektorze prywatnym, prowadząc kompleksowo sprawy prawnej obsługi inwestycji i procesu budowlanego, a także bieżące sprawy spółki.
Posiada bogate doświadczenie, w szczególności dotyczące:

  • prawnej obsługi nieruchomości i inwestycji, reprywatyzacja i roszczenia odszkodowawcze z nieruchomości, a także sprawy z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. 

  • prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, oraz pracy.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną, zarówno małych jak i dużych firm, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych. Priorytetem naszych działań jest dostarczanie Klientom skutecznych rozwiązań prawnych oraz zapewnienie im pełnego poczucia bezpieczeństwa prawnego w sposób kompleksowy bez względu na zmieniający się stan prawny. Reprezentujemy interesy naszych Klientów przed sądami powszechnymi i innymi instytucjami, a także doradzamy i zapewniamy pomoc oraz ochronę prawną.