prawo spadkowe

Spadek to nie tylko aktywa, to także długi spadkowe oraz rozliczenia z pozostałymi współspadkobiercami lub wierzycielami. Zdarza się niejednokrotnie, że spadkobiercy ustawowi zostają pominięci w dziedziczeniu ustawowym, co wiąże się z dochodzeniem zachowku od obdarowanych testamentem lub darowiznami za życia spadkodawcy. Sprawami spadkowymi zajmujemy się kompleksowo, łącznie ze sporządzeniem odpowiednich deklaracji podatkowych jak i ujawnieniem prawa spadkobiercy w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków.
Prawo spadkowe
- zakres świadczonych usług
 • Stwierdzenie nabycia spadku,

 • Odrzucenie spadku,

 • Uzyskanie zgody sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności majątkiem dziecka (spadkobiercy),

 • Dział spadku,

 • Działu spadku obejmujący zniesienie współwłasności nieruchomości,

 • Spory o zachowek.


Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu spraw w zakresie prawa rodzinnego, w szczególności na etapie przedsądowym i sądowym (zarówno w postępowaniu głównym, jak i zabezpieczającym czy mediacyjnym).

Zobacz także inne Usługi:

Prawo rodzinne
- zakres świadczonych usług
 • Podział majątku wspólnego,
 • Występowanie w sprawach o  alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, opiekę, kuratelę,
 • Reprezentacja w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie, rozwód i separację,
 • Występowanie w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz o podział majątku wspólnego,
 • Przygotowanie wniosku o zobowiązanie do opuszczenia lokalu mieszkalnego,
 • Zarząd majątkiem dziecka,
 • Obsługa roszczeń o zaspokajanie potrzeb rodziny.

Nie wiesz jakiej dziedziny prawa dotyczy twój problem?

skontaktuj się z nami

*Korzystając z formularza akceptujesz Regulamin

zobacz nasze plany współpracy
napisz do nas
zadzwoń do nas