procedura Compliance

Procedury compliance służą weryfikacji zgodności prowadzonej działalności w zakresie jej poszczególnych działów pod kątem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi. Zatem compliance to weryfikacja, czy wszystkie wewnętrze procedury firmy są zgodne z prawem. Zgodność bada się nie tylko na podstawie norm obowiązujących wszystkich przedsiębiorców, takich jak przepisy prawa podatkowego czy prawa pracy, ale także na podstawie innych przepisów charakterystycznych dla danej branży, które obowiązują docelową grupę odbiorców (np. przepisy dotyczące właściwych koncesji i zezwoleń).

Wdrożenie procedur compliance ma za zadanie wykryć niezgodności z prawem, aby uniknąć w przyszłości konsekwencji administracyjnych, a także wprowadzenie mechanizmów zapobiegających wystąpienia jakichkolwiek niezgodności. Jest to zatem proces skomplikowany i złożony. 

Zobacz także inne Usługi:

procedura Compliance
- zakres świadczonych usług
  • Opracowanie regulaminów wewnętrznych, polityk, kodeksów, regulaminów dobrej praktyki.

  • Wdrożenie procedur do organizacji.

  • Przeprowadzanie audytów zgodności zastosowanych rozwiązań prawnych i podatkowych.

  • Procedury weryfikacyjne.

  • Down Raid (procedury na wypadek kontroli).

  • Whistleblowing (sygnaliści).

  • Tajemnice przedsiębiorstwa i jej ochrona (umowy NDA i zakaz konkurencji).

  • AML i finansowanie terroryzmu.

  • Przeciwdziałaniu korupcji.

  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne.


Nie wiesz jakiej dziedziny prawa dotyczy twój problem?

skontaktuj się z nami

*Korzystając z formularza akceptujesz Regulamin

zobacz nasze plany współpracy
napisz do nas
zadzwoń do nas