prawo PRACY

Kancelaria wspiera przede wszystkim pracodawców, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w Polsce jak i zagranicą. W  ramach świadczonych usług, kancelaria przeprowadza bieżące doradztwo w zakresie podjęcia koniecznych działań poprzez dostosowanie przepisów prawa do regulacji wewnątrzzakładowych, a także reprezentuje pracodawcę w sporach sądowych przeciwko pracownikom. Przygotowujemy również dokumenty niezbędne dla funkcjonowania zatrudnienia w zakładzie (w szczególności regulaminy pracy czy regulaminy wynagradzania) oraz dokumenty indywidualne zawierane z poszczególnymi pracownikami, takie jak umowy o pracę oraz inne umowy pracownicze i cywilnoprawne.

Zobacz także inne Usługi:

Prawo pracy
- zakres świadczonych usług
 • Przygotowanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej.

 • Przygotowanie i opiniowanie dokumentacji wewnątrzzakładowej

 • Reprezentacja pracodawcy w sporach sądowych.

 • Przeprowadzenie procedury legalizacji pracy oraz pobytu cudzoziemców w Polsce.

 • Dokonywanie weryfikacji i audytów wewnątrzzakładowych w zakresie ich zgodności z prawem.

 • Reprezentacja pracodawcy w sporach z organami administracji publicznej, w szczególności z ZUS. 

 • Kompleksowe doradztwo w toku procesów fuzji i przejęcia pracodawców, w tym restrukturyzacji i
  przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,

 • Analiza możliwości zwolnienia pracownika,

 • Doradztwo w zakresie zwolnień grupowych pracowników.


Nie wiesz jakiej dziedziny prawa dotyczy twój problem?

skontaktuj się z nami

*Korzystając z formularza akceptujesz Regulamin

zobacz nasze plany współpracy
napisz do nas
zadzwoń do nas