klienci indywidualni

Każda sprawa przyjęta do obsługi jest traktowana w sposób indywidualny, do której opracowujemy dobrany plan działania. Jednocześnie oferujemy osobiste plany współpracy na bazie których każdy będzie w stanie dobrać odpowiedni rodzaj rozliczeń z kancelarią. 

Wynagodzenie Godzinowe

Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ilość godzin potrzebnych do rozpatrzenia indywidualnej sprawy. Plan odpowiedni dla klientów indywidualnych którzy z uwagi na zawiłość sprawy nie mają możliwości określenia z góry zakresu prac.


Przy przyjęciu zlecenia kancelaria dokonuje wstępnego oszacowania ilości godzin niezbędnych do zakończenia sprawy, stąd klient już na etapie zawierania umowy ma pełną kontrolę nad ilością zakontraktowanych godzin.

WYNAGRODZENIE KWOTOWE

Jest to alternatywna forma rozliczenia do wynagrodzenia godzinowego. Ten plan współpracy jest zalecany dla klientów indywidualnych, w sprawach w których możliwe jest ustalenie z góry określonego zakresu koniecznych do przeprowadzenia prac, a także czasu ich trwania.

***

Wszystkie plany mogą być ze sobą dowolnie łączone w celach ustalenia jednego, skonkretyzowanego dla indywidualnych potrzeb klienta  planu współpracy

PREMIA ZA SUKCES

Każda sprawa ma indywidualny charakter, dlatego w niektórych wypadkach uzasadnionym będzie przyjęcie tzw. premii za sukces. Jest to wynagrodzenie, zazwyczaj o charakterze dodatkowym, które otrzyma kancelaria w przypadku pozytywnego zakończenia sprawy. W przyjętym planie kancelaria ustala procentowy zakres dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wygrania sprawy. 


skontaktuj się z nami

*Korzystając z formularza akceptujesz Regulamin

napisz do nas
zadzwoń do nas