klienci biznesowi

Na przedsiębiorców czeka wiele przeciwności w trakcie prowadzenia swojego biznesu. Liczne spory sądowe z kontrahentami, spory z pracownikami, sprawy administracyjne i kontrole podatkowe, a do tego konieczność dostosowania norm wewnętrznych przedsiębiorstwa do prawa powszechnie obowiązującego. To wszystko potrafi być niezwykle skomplikowane. Wobec tego oferujemy pomoc, dzięki której prowadzenie działalności gospodarczej pod naszą opieka będzie bezpieczniejsze.

Wobec tego za każdym razem przygotowujemy zindywidualizowany plan współpracy adekwatny do potrzeb klienta.

wynagrodzenie ryczałtowe

Plan ten zakłada wynagrodzenie ustalane w stałej kwocie miesięcznej. W ramach opłacanej kwoty klientowi przysługuje nieograniczona pomoc prawna. Przy ustaleniu tego rodzaju wynagrodzenia, w porozumieniu z klientem ustalana jest odpowiednia miesięczna ilość godzin.

W ramach ilości wykupionych godzin, klient ma możliwość na doraźną lub cykliczną pomoc prawną, otrzymanie porad prawnych oraz stałej opieki prawnej nad procesami związanymi z daną działalnością, w tym także obecności w siedzibie klienta.

Największe zalety tej formy rozliczenia:

 • Stały dostęp do opieki prawnej.
 • Planowanie miesięcznego budżetu na usługi prawne. 
 • Indywidualny opiekun prawny.
 • Miesięczne raporty.
 • Newsletter ze zmianami prawnymi istotnymi dla danego przedsiębiorcy.
 • Możliwość limitowania godzin lub wykupienia pakietu godzin.

wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ilość godzin potrzebnych do prawidłowego zakończenia sprawy. Plan odpowiedni dla klientów biznesowych, dla których z uwagi na zawiłość sprawy nie ma możliwości określenia z góry zakresu i czasochłonności prac.


Przy przyjęciu zlecenia kancelaria dokonuje wstępnego oszacowania ilości godzin niezbędnych do zakończenia sprawy, stąd klient już na etapie zawierania umowy ma pełną kontrolę nad ilością zakontraktowanych godzin.

Największe zalety tej formy rozliczenia:

 • Możliwość wstępnego oszacowania czasu niezbędnego do wykonania usługi.
 • Brak konieczność ponoszenia stałych kosztów obsługi prawnej.
 • Szczegółowy raport godzinowy.
 • Sprawą zajmują się wszyscy pracownicy kancelarii, jednocześnie klient ma zapewnionego prawnika prowadzącego.
 • Jasna i prosta informacja co do ilości potrzebnego czasu do działania. 

indywidualna wycena projektowa

Rozwiązanie to wiąże dwa pozostałe plany współpracy. Dedykowane jest w szczególności dla przedsiębiorców którzy wdrażają nowe rozwiązania biznesowe, chcą przeprowadzić kontrolę działających instytucji wewnątrz-firmowych, czy też dopiero rozpoczynają wprowadzanie w życie swojego autorskiego projektu.

Dla tych wszystkich klientów kancelaria przygotuje indywidualny plan działania obejmujący szereg procedur niezbędnych do realizacji zamierzonych celów biznesowych. 

 

Największe zalety tej formy rozliczenia:

 • Możliwość określenia granicznego budżetu na usługi prawne.
 • Wsparcie indywidualnego prawnika.
 • Możliwość połączenia obu form honorarium, zarówno godzinowego jak i w formie ryczałtowej.
 • Elastyczne warunki umowy.

skontaktuj się z nami

*Korzystając z formularza akceptujesz Regulamin

napisz do nas
zadzwoń do nas