W sporach sądowych aktualna jest problematyka oddalenia powództwa, wobec początkowo jak się wydaje uzasadnionego zarzutu przedawnienia roszczeń. Zarzut ten ma bardzo daleko idące konsekwencje, ponieważ potrafi zniweczyć całe postępowanie.

Czytaj Więcej